Croatian English French German Italian Russian Serbian Turkish

nova masina 2

MN-Flex je nabavio i pustio u rad mašinu jedinstvenu u BiH za ispitivanje hidrauličnih crijeva. Opseg ispitivanja je od 20bar do 1300bar uz mogućnost štampanja i izdavanja pismenog certifikata. Na ovaj način izvršeno je
osavremenjivanje ispitivanja i dokazivanja kvaliteta hidrauličnih spojeva čija je izrada izvršena u radionici MN-Flexa. Osnovna namjena ove vrste ispitivanja je za dokazivanje kvaliteta spojeva kod najodgovornijih primjera kao što je saobraćaj, građevinarstvo i sl.