HIDRAULIKA

U prodajnom programu iz oblasti hidraulike nudimo gumena, termoplastična i teflonska hidraulična crijeva, za niske, srednje i visoke pritiske, kao i odgovarajuće priključke renomiranih proizvođača MANULI, EATON-SEL, CIDAT, ZEC, PRIMA HOSE, LARGA..., kao i hidraulične komponente DICSA-TRALE i sve potrebne elemente za njihovo spajanje elastičnim i krutim cijevima ( adapteri, spojnice, redukcije nosači cijevi ) - od elektromotora, preko pumpe i potrebnih ventila za upravljanje, do hidrauličnog cilindra.

SAVITLJIVA HIDRAULIČNA CRIJEVA I PRIKLJUČCI

Gumena crijeva

Hidraulična crijeva armirana jednostrukim ili dvostrukim pletenim žičanim ojačanjem i crijeva armirana sa šest spiralniih žičanih ojačanja za veoma visoke pritiske, kao i crijeva za naftu i naftne derivate armirana tekstilnim opletom, sa ili bez vanjske žičane zaštite za niske pritiske namijenjena za ugradnju u različite hidraulične sisteme ili za dovod goriva.

Crijeva specijalne namjene, izobarična crijeva kao i crijeva za bušaće garniture u naftnoj industriji takođe su dio ponude.

Pogledajte katalog

Termoplastična crijeva

Hidraulična termoplastična crijeva armirana jednostrukim ili dvostrukim pletenim žičanim ojačanjem i crijeva armirana tekstilnim opletom u izvedbi kao jednostruka ili dvostruka ("duplex" ili "twin").

U ponudi su i crijeva za boje i razređivače kao i crijeva specijalne namjene za pritiske 700 i više bara.

Pogledajte katalog

Teflonska crijeva

Glatka ili rebrasta teflonska crijeva izvana zaštićena žičanim opletom od nehrđajućeg čelika.

Pogledajte katalog

Priključci

Širok izbor svih vrsta priključaka prema DIN, BSP i SAE standardima za crijeva sa jednostrukim ili dvostrukim pletenim žičanim ojačanjem, kao i za crijeva sa spiralniim žičanim ojačanjem za veoma visoke pritiske (INTERLOCK).
U ponudi su i odgovarajuće čaure kao i priključci za originalnu opremu proizvođača Toyota, Komatsu, Caterpillar, Poclain idr.

Pogledajte katalog Manuali

Pogledajte katalog Larga

KRUTE CIJEVI I PRIKLJUČCI

Krute cijevi

Čelične hidraulične bešavne cijevi prema standardu EN 10305-4, od Ø6 do Ø42, različitih debljina stijenki, u dužinama po želji, do maksimalno 6m.

Pogledajte katalog

Adapteri, spojnice i redukcije

Redukcije, spojnice, L- i T-komadi za spajanje hidrauličnih bešavnih cijevi pomoću usječnog prstena i navrtke sa metričkim navojima (laki i teški red), kao i razne vrste redukcija, L- i T-komada sa navojima po standardima DIN (metrički), BSP (colovni) i SAE (UNF NPTF).

Pogledajte katalog

Nosači cijevi

Jednostruki ili dvostruki nosači cijevi od polipropilena sa ili bez čeličnog ojačanja u skladu sa standardom DIN 3015.

Pogledajte katalog

HIDRAULIČNE KOMPONENTE

Elektromotori

Monofazni i trofazni elektromotori, snage od 0,25-2,2kW (monofazni) i 0,18-35kW (trofazni) u varijanti B3 i/ili B5 (sa stopama i/ili prirubnicom), klasa F, zaštita IP55.

Monofazni - Pogledajte katalog

Trofazni - Pogledajte katalog

Zupčaste pumpe

Hidraulične zupčaste pumpe, grupa 1, 2 ili 3, sa konusnom osovinom 1:8, lijeve ili desne, kapaciteta od 1,1 cm3/obr (grupa 1) do 55cm3/obr (grupa 3). Rezervni zaptivni setovi za održavanje. Posebne izvedbe po narudžbi.

Grupa 1 - Pogledajte katalog

Grupa 2 - Pogledajte katalog

Grupa 3 - Pogledajte katalog

Zvonasta kućišta i spojnice

Aluminjumska zvonasta kućišta i spojnice za vezu elektromotora i pumpe i prenos obrtnog momenta, za zupčaste pumpe grupe 1, 2 i 3 i elektromotore odgovarajuće snage.  Rezervni gumeni ulošci za spojnice obrtnog momenta.

Zvonasta kućišta - Pogledajte katalog

Spojnice OM - Pogledajte katalog

Filteri, ulivnici i uljokazi

Kućišta i ulošci povratnih i linijskih filtera za hidraulične sisteme, ulivnici sa oduškom za rezervoare hidrauličnog ulja i uljokazi sa ili bez termometra. Uljokazna stakla (''oko'') sa navojem BSP od 1/4'' do 2''.

Povratni filteri - Pogledajte katalog

Linijski filteri - Pogledajte katalog

Ulivnici - Pogledajte katalog

Uljokazi - Pogledajte katalog

Uljokazna stakla - Pogledajte katalog

Ručne hidraulične slavine

Dvokrake i trokrake (L-tip) ručne hidraulične slavine, sa navojem BSP od 1/4'' do 1''.

Dvokrake slavine - Pogledajte katalog

Trokrake slavine - Pogledajte katalog

Ručni hidraulični ventili

Ručni hidraulični ventili sa jednom ili više ručica, sa navojem BSP 3/8'' (protok 45 lit.) i 1/2'' (protok 60 lit.).

Ventili 3/8" - Pogledajte katalog

Ventili 1/2" - Pogledajte katalog

Hidraulični regulacioni ventili

Hidraulični ventili za ograničenje pritiska, nepovratni i dvostruko nepovratni ventili, sa ili bez pilot upravljanja, različitih izvedbi (blok ili linijski) i različitih protoka.

Pogledajte katalog

Elektromagnetni ventili

Elektromagnetni ventili NG6 (CETOP 3) i NG10 (CETOP 5) različitih hidrauličnih funkcionalnih šema, sa solenoidima za različite napone struje (12V, 24V, 110V, 220V). Rezervni solenoidi.

NG6 - Pogledajte katalog

NG10 - Pogledajte katalog

Manometri i vakuummetri

Manometri punjeni glicerinom, Ø63mm, priključak BSP 1/4'', radijalni i aksijalni, sa ili bez prirubnice za montažu, različitih mjernih opsega max. do 1000bar.
Vacuummetri punjeni glicerinom ,Ø63mm, priključak BSP 1/4'', radijalni.
Uz manometre i vacuummetre u ponudi su i zaštitne slavine BSP 1/4'', ravne i pod uglom 90°.
Ostale izvedbe (različiti prečnici, priključci, trobojne skale) po narudžbi.

Radijalni monometri - Pogledajte katalog

Akcijalni monometri - Pogledajte katalog

Vacuummetri - Pogledajte katalog

Presostati

Električni prekidači za upravljanje na bazi promjene pritiska sa mogućnošću regulacije od 5 do 400bar

Pogledajte katalog

Hidraulične brze spojnice

Hidraulične brze spojnice u skladu sa standardom ISO 7241-A, spojnice sa navojnim osiguranjem, sa ravnim čelom, i priključnim navojima prema DIN, BSP i SAE standardima.

Pogledajte katalog

Okretne spojnice

Okretne spojnice, ravne i pod uglom 90°, sa navojnim priključkom BSP od 1/4'' do 2''. Ostali navoji na zahtjev kupca.

Pogledajte katalog

HIDRAULIČNI CILINDRI

Cijevi

Cijevi (stubline) za hidraulične cilindre izrađene od visokokvalitetnog materijala.

Klipnjače

Kromirane klipnjače za hidraulične cilindre izrađene od visokokvalitetnog materijala.

Pribor

Sve vrste elemenata za izradu hidrauličnih cilindara: uške, klipovi, zatvarači-čepovi, ležajevi-lageri.

Zaptivači

Sve vrste zaptivača od raznovrsnih visokokvalitetnih materijala (NBR, EPDM, H-PU, VITON, SILIKON, TEFLON, TEFLON SA DODACIMA GRAFITA, STAKLA ILI BRONZE) za izradu i remont hidrauličnih cilindara.

Pogledajte katalog

Agregati

Agregati različite namjene, za hidraulične mašine ili za njihovo ispitivanje.