OPREMA ZA MONTAŽU CRIJEVA

Za područje BiH i regiona MN-FLEX distribuira opremu za montažu crijeva njemačkog proizvođača UNIFLEX.

Osim presa za pertlovanje crijeva to podrazumijeva i mašine za sječenje crijeva, mašine za guljenje, mašine za označavanje crijeva i ispitni stolovi za ispitivanje crijeva, ali i drugu perifernu i specijalnu opremu za radionice za montažu hidrauličnih crijeva.

U ponudi su prese za primjenu u servisnim radionicama, ali i profesionalne, produkcione visoko produktivne prese za serijsku proizvodnju. Glavna karakteristika UNIFLEX presa je konstruktivno rješenje koje obezbjeđuje rad bez podmazivanja zahvaljujući teflonskim dugotrajnim klizačima, čime je produžen vijek trajanja i povećana preciznost rada.

SERVISNE PRESE

Prese za servisne radionice koje odlikuje visok kvalitet komponenti i dijelova koji obezbjeđuju visoku preciznost i dugotrajnost. Prilagođene su konstrukcijom i cijenom za uslove u servisnim radionicama.

I kod ovih, kao i kod svih ostalih presa proizvođača UNIFLEX nije potrebno podmazivanje prese zahvaljujući teflonskim dugotrajnim klizačima, čime je produžen vijek trajanja i povećana preciznost rada.

Pogledajte katalog

PRODUKCIONE PRESE

Produkcione prese prilagođene su konstrukcijom za jednostavno i brzo rukovanje u uslovima serijske i masovne proizvodnje.

I kod ovih, kao i kod svih ostalih presa proizvođača UNIFLEX nije potrebno podmazivanje prese zahvaljujući teflonskim dugotrajnim klizačima, čime je produžen vijek trajanja i povećana preciznost rada.

Pogledajte katalog

ISPITNI STOLOVI I MAŠINE ZA ČIŠĆENJE CRIJEVA

U ponudi su različite vrste ispitnih stolova za ispitivanje crijeva uz mogućnost štampanja ispitnih protokola kao i mašine za čišćenje crijeva od ostataka nastalih tokom njihovog sječenja ili drugih nečistoća.

Pogledajte katalog

OSTALA OPREMA

Ova oprema obuhvata mašine za sječenje crijeva, mašine za guljenje crijeva, prese za umetanje priključaka, mašine za označavanje i perforiranje crijeva i odgovarajuće stalke i nosače za sve ove mašine.

Pogledajte katalog